default-header
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Met het betreden van Het Aardbeienland-terrein ga je akkoord met dit Parkreglement.

1. Toegangsbewijzen: Als je ons park wilt bezoeken, heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Dit toegangsbewijs moet je tijdens je bezoek op verzoek tonen.

2. Algemene regels: In Het Aardbeienland zijn de Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van Het Aardbeienland. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Ook wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen en het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, GoPro’s, selfiesticks etc., is niet toegestaan. Het gebruik van drones in en rondom Het Aardbeienland is verboden.

3. Huisdieren: Huisdieren zijn mits aangelijnd toegestaan op Het Aardbeienland. Uiteraard dient u zelf mocht uw huisdier zijn of haar behoefte doen dit op te ruimen en te deponeren in de dichtbij zijnde afvalemmer.

4. Hulpvoertuigen: Enkel hulpvoertuigen zijn toegestaan. We kunnen je vragen hiervoor een doktersverklaring te laten zien. Het Aardbeienland heeft een gratis rolstoel uitleenservice. Meer informatie hierover kun je vinden bij de receptie in de souvenirwinkel.

5. Aansprakelijkheid: Je betreedt het park op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Het Aardbeienland is uitgesloten.

6. Aanwijzingen en instructies: Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De bedrijfsleiding is altijd bevoegd een attractie buiten bedrijf te stellen en te houden. Dit geeft geen recht op restitutie.

7. Kleding: Als je aanstootgevend gekleed bent of zodanig verkleed bent dat je geassocieerd of verward kan worden met Het Aardbeienland-entertainment of met een Aardbeienland-medewerker, dan behouden wij ons het recht je de toegang tot het park te ontzeggen.

8. Eigen eten en drinken: Het is toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar het park. Het is verboden om de meegebrachte etenswaren in onze restaurants en op onze terrassen te nuttigen. In het park (buiten) en in de kassen (binnen) treft u voldoende zitgelegenheid aan om uw meegebrachte enten en drinken te nuttigen.

9. Roken: De Wereld van Het Aardbeienland is rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan in de aangewezen rookzones. Dit geldt ook voor het gebruik van een e-sigaret en vapen.

10. (Commerciële) activiteiten: Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder opnames, onderzoeken, reclame en collectes is op Het Aardbeienland-terreinen en parkeerplaatsen niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

11. Cameratoezicht en (attractie)foto’s: Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig op het terrein van Het Aardbeienland. Het is mogelijk dat er in of bij het park door of voor Het Aardbeienland opnames worden gemaakt. Het Aardbeienland kan deze opnames gebruiken voor publicaties en promotionele doeleinden. Wil je niet gefotografeerd of gefilmd worden tijdens jouw bezoek? Mijd dan het gebied waar opnames worden gemaakt of vraag een medewerker of het productieteam of ze je niet willen fotograferen of filmen. Overtreding van dit Parkreglement kan leiden tot weigering tot of verwijdering uit het park of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie. De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijdering uit het park. De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit Parkreglement staan vermeld.