Privacy en cookie beleid

Welkom op de website van Het Aardbeienland.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Het Aardbeienland is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Gebruikersgegevens

Het Aardbeienland verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven bij het aanmelden van groepen, het reserveren van een verjaardagsfeestje of het sturen van een e-mail naar info@aardbeienland.nl. Het gaat om uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Het Aardbeienland verzamelt geen automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Het Aardbeienland verzamelt geen informatie via de "cookies" die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Het Aardbeienland uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken; - ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Het Aardbeienland

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Het Aarbeienland verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.

Op welke wijze beschermt Het Aardbeienland uw persoonsgegevens?

Het Aardbeienland zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Het Aardbeienland over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Het Aardbeiland via info@aardbeienland.nl Binnen vier weken wordt u meegedeeld welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt hebben en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Het Aardbeienland?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de link klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Het Aardbeienland heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacy beleid van toepassing. Het Aardbeienland accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Het privacy beleid van Het Aardbeienland heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Gebruik van cookies

Om de website te kunnen aanbieden maakt Het Aardbeienland gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie, die de server bij een volgend bezoek, weer naar onze server terugstuurt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer, of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Het Aardbeienland maakt geen gebruik van deze gegevens.

Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Het Aardbeienland indien wettelijk verplicht u vooraf - bij het eerste bezoek aan de www.aardbeienland.nl - om toestemming vragen.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Het Aardbienland gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Google Analytics

Het Aardbeienland maakt geen gebruik van Google Analytics.

Aanspreekpunt voor Privacy Beleid

Voor al uw vragen betreffende dit cookie en privacy beleid en voor het blokkeren of verwijderen van uw gegevens uit ons bestand mag u contact opnemen met de heer H. Soberje via info@aardbeienland.nl.

.